Login

Quotes

Categories

ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ*

Authors

ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ*

Help

Embed

Project

Imprint

161 Quotes of the user "Klaas Jürrens"

         
🌍 Quotes a speech bubble with implied filled text Actions
Daar gahn 'n bült macke Schapen in een Huck.
Unknown, Ostfriesische Redewendung
1 Eye
Een Lepel vull Daad is beter as 'n Schepel vull Raad.
Unknown, Ostfriesische Redewendung
1 Eye
Beter en Ruup in d' Kohl as heel keen Fleesk.
Unknown, Ostfriesische Redewendung
1 Eye
Waar 'n Garstenkoorn liggt, kann keen Roggenkoorn liggen.
Unknown, Ostfriesische Redewendung
1 Eye
Ossen un duun Lüü mutt man ut d' Padd gahn.
Unknown, Ostfriesische Redewendung
1 Eye

Log in with Login to add quotes here.